• DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST
Av.Ekrem Çatalkaya’dan Haksız Hacizden Dolayı Tazminat Hakkı

Av.Ekrem Çatalkaya’dan Haksız Hacizden Dolayı Tazminat Hakkı

Av.Ekrem Çatalkaya’dan Haksız Hacizden Dolayı Tazminat Hakkı

Haciz haklı olursa kanuni bir hak olduğu gibi haksız olması durumunda tazminat hakkı gündeme gelecektir. Zira haksız haciz devlet eliyle de olsa mülkiyet hakkına açık bir haksız müdahale oluşturmaktadır. Bu sebeple oluşan zarar ve manevi tazminattan sorumluluk doğacaktır. Misal sahte bir senetle haksız olarak birine haciz yapılsa, haksız haciz yapılan kişi, haciz yapanlardan tazminat talep edebilecektir. Bu konuyla ilgili Yargıtay’ın da güzel bir kararı bulunmaktadır.
 Dosya kapsamından, davalı tarafından 04/09/2012 tarihinde Elmadağ İcra Müdürlüğünün 2012/1811 esas sayılı dosyasında davacı ve dava dışı borçlu Celal Özcan aleyhine bonoya dayalı 265.078,00 TL alacak için kambiyo senetlerine mahsus icra takibi başlatıldığı, davacı tarafından bonodaki imzanın kendisine ait olmadığı iddiası ile açılan davanın Elmadağ İcra Hukuk Mahkemesinin 2012/78 esas ve 2013/25 sayılı kararla kabulü ile takibin iptaline karar verildiği, bu kararın Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiği bu anlamda davalı tarafından davacı aleyhine başlatılan kambiyo senetlerine mahsus icra takibinin ve bu takip kapsamında davacının ortağı olduğu ticari minibüse konulan haczin haksız olduğu anlaşılmıştır.

Somut olayda, davalı tarafından başlatılan iş bu takip kapsamında davacının ortağı olduğu ticari minibüsün 09/10/2012 ile 12/10/2012 tarihleri arasında 3 gün süre ile haksız olarak haczedilerek yediemine teslim edildiği ve bu nedenle davacının maddi zararının oluştuğu takibin iptal edilmesi nedeniyle haczin de haksız olduğu sabit olup, davacının maddi zararının karşılanması gerekmektedir. Haksız haciz nedeniyle manevi tazminata hükmedilebilmesi için davalının kötüniyetinin ve ağır kusurunun varlığı gereklidir. Elmadağ İcra Müdürlüğünün 2012/1811 esas sayılı takip dosyasına konu bono incelendiğinde takibin, lehdar olan davalı alacaklı tarafından başlatılmış olması, takip dayanağı kambiyo senedinin herhangi bir ciro görmemiş olması, davalı alacaklının imzanın davacıya ait olmadığını bilecek durumda olduğu dikkate alındığında davalının takipte kötüniyetli ve ağır kusurlu olduğu ve bu anlamda manevi zarardan da sorumlu olduğu kabul edilmelidir…” (Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2019/2954 E., 2021/5764 K)

Av.Ekrem Çatalkaya

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar
reklam
  • ÇOK OKUNAN
  • YENİ
  • YORUM