• DOLAR
 • EURO
 • ALTIN
 • BIST
Ferah Yıkım ve Hafriyat Ceo’su Fatih Taşkın İle Gazeteci Ayson Karabağ Röportajı

Ferah Yıkım ve Hafriyat Ceo’su Fatih Taşkın İle Gazeteci Ayson Karabağ Röportajı

 

Ferah Yıkım ve Hafriyat Ceo’su Fatih Taşkın İle Gazeteci Ayson Karabağ Röportajı

Yıkım ve Hafriyat Hakkında

Dededen babaya hafriyat işinin içinde yetişerek, görerek, duyarak kendimizi hazırlayarak, dede ve baba mesleğini devam etmek için çalışan biri… Hafriyat nedir, yıkım nedir, bu konularda hem bilgilenmek hem de uzmanından bir şeyler öğrenmek için sizlere yıkım konusunda faydalı konuları uzman kişinin ağzından aktarıyoruz.

Fatih Taşkın Biyografisi

15.03.1981 İstanbul Bahçelievler doğumluyum. Babama hafriyatçı Neşet derlerdi. Annem Mihriban hatundur. Biz yedi kardeştik. Pek çok eğitimcinin, iş adamının, doktorun, avukatın yetiştiği ilçe Bahçelievler’de büyüdük. Bakırköy sahilinde denizi seyrederek, güle oynaya büyüdük.

Bakırköy İlçesinde Büyümek Her Anlamda Çok Keyifliydi

Bakırköy’de büyüyen bütün çocukların hayalleri, doktor, avukat, savcı, öğretmen olmaktır. Güle oynaya büyürken babam olsun, dedem olsun, sürekli hafriyat yaptıkları için işin başına giderdik, birlikte dönerdik. Hep onların yanında büyüdüm. Çocuklar mahallede eğlenirken, ben babamla hafriyat içinden dönüyordum. Kardeşlerim arasında en büyük benim. Çocukluk dönemimde hafriyatçı olacaksın dediler ve de öyle oldu. Baba mesleğini sürdürüyorum. Her türlü makine ve araçlarla yıkım ve taşıma işleri içinde büyüdüm.

Baba ve Dede Mesleğini Yapmak Nasıl Bir Duygudur?

Babamı gururlandırmayacak hiçbir şeyi yapmamam gerektiğini, çocuklarım olunca anladım. Çocukken babam beni yanında taşıdı. İşlerini yaparken görüyor, duyuyor ve ona göre babamın işini öğreniyordum. Hayalini yaptığı işi oğlunun yapmasını da arzu ediyorsa, babamın mutlu olacağını gördüm. En iyi karar babamın arzusunu yapmaktır, babamın duasını almaktır. Aynı şekilde dedem ve babam ile birlikte yetişerek ilerledim. Bende işimi severek yapıyorum. Baba ve dede mesleğimizi gururla yapıyorum.

Baba Nedir Sizce?

Benim için kahramandır.

Baba benim atamdır.

Baba benim dağımdır.

Baba benim için yolumdur.

Baba benim sırtımdır.

Baba benim canımdır.

Baba benim çocukluk yanımdır.

Baba benim için öpülecek elimdir.

Baba benim için tattır.

Baba benim için havamdır.

Baba benim için güven kapısıdır.

Baba bayramdır. Babalarını kaybetmişlere Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Yaşayanlara Allah uzun ömürler versin. Çocukları ile güzel günleri olsun. Bilgilerini, tecrübelerini, çocuklarına ve torunlarına aktarma imkanları olsun.

Anne Nedir?

Anne cennetin anahtarıdır.

Anne benim en iyi öğretmenimdir.

Benim hayatımda gücü veren sihirli biridir.

Annemi dinlerim, fikirlerini alırım, duasını alırım. Allah uzun ömürler versin.

Başımızda olması bizim için en büyük nimettir. Varlıkları, kokuları benim için oksijendir.

Annem benim nefesimdir, annem benim için vitamindir.

Kardeş Nedir?

Aynı ortamda, aynı tabakta, aynı yatakta büyüdüğüm, hayaller kurduğum birlikte güle oynaya büyüdüğüm kardeşlerim benim vatanımdır, sevincimdir, güven kapımdır, gücümdür.

Kardeş kardeşle konuştuğu zaman, eksikleri kapatan olmalıdır, yol gösteren, el veren, yardıma koşan olmalıdır.

Kardeş evimize geldiği zaman misafire verdiğimizin üç katını verebilmektir. Kardeşi başının üstünde ağırlamaktır önemli olan.

Nedir Hafriyat?

Hafriyat kazı işlerinin tümüne verilen addır. Kazıdan çıkan malzemenin bir depolama alanına dökülmesi ve burada düzeltilmesi de bu kavramın içinde yer almaktadır. Kazı işleri el ve kürek, kazma gibi aletlerle yapılabileceği gibi ekskavatör, greyder, loder gibi iş makineleri kullanılarak da yapılabilir.

İşini düzgün yapan kişilerin işleri olmalı, kurallara uymalı, güvenlik önlemi almalı, tedbirli olmalı. Bir yanlış işlem yan binaya zarar verebilir.

Yıkım Nedir?

Yıkım, binaların ve diğer yapıların güvenli ve verimli bir şekilde yıkılması sürecidir. Yıkım zamanı yükseltilmiş çalışma platformları, vinçler, ekskavatörler veya buldozerler. yıkım topu kullanılabilir. Ayrıca patlayıcı madde kullanılarak kısa zamanlı bina patlaması yöntemi de yaygındır.

Yıkım ve Hafriyat İki Konu Nereden Çıktı?

İkinci el ürünler işleri yapanlar yıkılan binalara baktıklarında, para getiren kalemleri gözlem yapabiliyorlar.

Kapılar para kazandırıyor.

Banyodaki eşyalar, pencereler, çelik kapılar, binadan çıkan demirler. Bu kalemlerden para kazandıkları için öyle binalar var ki, yıkarım ve kaldırdığımda parayı kazanırım dedirtecek binalar var. Baş başa karşılayacak binalarımız var. Üzerine para verilecek binalar da var. Yıkım işi bilgi işidir. Yıkım işinde operatörlerin bilgisi gerekir. Hafriyat kurallarını bilen, belediyedeki evrakları sıkı takip edecek, hatasız iş yapacak, yıkım ve hafriyat konusunda referans verilebilecek kişilerle çalışın. Bir yanlış 3 ayınıza mal olabilir. 3 ay dikmede, 3 ay bitirmede, 3 ay sizin bir yılınızı elinizden alarak zaman ve sıkıntı yaşatabilir.

Yıkım İzni Almak İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

 • Başvuru Formu
 • Vekâletname (İlgili konu renkli kalemle işaretlenir.)
 • Riskli Yapı ve Muafiyet Raporu (Riskli yapılar için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü veya Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacaktır.)
 • UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) Kodu (Belediyemiz Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden alınacaktır
 • Belediyeden Yıkım Kararı Nasıl Alınabilir?
 • En çok gelişen sektörlerden birisi şüphesiz ki inşaat sektörüdür. Eskiden hafriyatçılar vardı. Şimdi yıkımcılar adı ile sektöre katılan bir grup var. Bu nedenle bina yapımında hızlı bir artış gerçekleşmiştir. Bir ay öncesinde gerçekleşen deprem felaketi nedeniyle binaların depreme dayanıklılık prosedürlerine uygun olup olmadığı konusu gündeme gelmeye başlamıştır. Güvenlik riski taşıyan binalar bakımından uygulanacak yıkım usulünü ve hafriyat işleri adı altında iki yol gelişti. İşinde uzmanlar ortaya çıktı.
 • Belediyelerin Yıkım İşlerindeki Görevi Nedir? 

Belediyelerin başlıca görevlerinden birisi belediye sınırları içerisinde inşa edilen yapıların denetlenmesidir. Bu denetleme, ilgili yapıların imar planına ve inşaat ruhsatına uygunluğu üzerine sağlanmaktadır. İmar planı ve inşaat ruhsatına aykırı olarak yapılan yapıların inşaatını durdurma ve yıkım işlemleri hakkında karar alma yetkisi belediyelere aittir. Belediye genel olarak yapıların ruhsat ve gereklerine uygun olarak yapıldığını denetlemek zorundadır.

Yıkımda Güvenliğin  Önemi ?

İmar Kanunu ve Bina Yıkım Prosedürleri

Bakanlık; ilgili idareler, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılan mekansal planlamaya, harita ve parselasyona, etüt ve projelendirmeye, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni düzenlemeye, enerji kimlik belgesi hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemler ile yapı malzemelerini; denetlemeye, aykırılıklar hakkında işlem tesis etmeye, aykırılıkları gidererek mevzuata uygun hale getirmeye yönelik değişiklik yapmaya ve onaylamaya, yapı tatil tutanağı tanzim etmeye, mühürlemeye, yıkım kararı almaya ve yıkımı gerçekleştirmeye, ilgililer hakkında idari yaptırım kararı vermeye yetkilidir. Bu görevlerden, yapı tatil tutanağı tanzim etmeye, mühürlemeye ve yıkım kararına ilişkin rapor düzenleme işi ile denetlemeye ilişkin görevler, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında, denetçi belgesini haiz personel tarafından gerçekleştirilir.

Verilen süre içerisinde eksikliklerin tamamlanmaması ve yapının ruhsata uygun hale getirilmemesi durumunda ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.

Yapı tatil tutanağının düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde yapı sahibi tarafından yapının ruhsata uygun hale getirilmediğinin veya ruhsat alınmadığının ilgili idaresince tespit edilmesine rağmen iki ay içinde hakkında yıkım kararı alınmayan yapılar ile hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen altı ay içinde ilgili idaresince yıkılmayan yapılar, yıkım maliyetleri döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere Bakanlıkça yıkılabilir veya yıktırılabilir.

Yıkım Kararlarına Karşı İtiraz Yolu ve İptal Davası

Öncelikle yıkım kararı veren idareye başvurularak bu kararın kaldırılması talebinde bulunulabilir. İdare bir cevap vermez veya olumsuz cevap verirse idare mahkemesinde dava açılabilir. Açılan bu dava bir iptal davası niteliğindedir ve davaya bakmakla yetkili olan mahkeme, yapının bulunduğu yerin mahkemesidir.

Riskli Bina Tespiti İçin Nereye Başvurulur? 

Ülkemizde gerçekleşen depremlerden sonra eğer ki binanız hakkında bir endişeniz varsa veya binanızın bir risk faktörü taşıdığını fark ettiyseniz, ilk olarak oturduğunuz muhitin bağlı olduğu belediyeye dilekçe verebilirsiniz bu sayede belediye ilgili talebe karşılık olarak bünyesindeki ilgili uzmanları göndererek bina hakkında rapor oluşturabilmektedir. Raporda yüksek risk görülüyorsa bina hakkında yıkım süreci başlatılacaktır.

Bina yıkım kararları yönünde en doğru ve verimli şekilde ilerlemek adına konunun uzmanı bir avukata danışmak ve hukuki süreci bir avukat rehberliğinde yürütmek en doğrusu olacaktır.

Binalarını Yıktıranlara Tavsiyeniz Nedir?

Ekonomimiz gittikçe zam yağmuru altında ilerliyor. Yıkılan binada ikinci el eşyalar para demektir. Dış kapı para demektir. Pencereler para demektir. Elektrik kabloları para demektir. Binadan çıkacak demirler para demektir. Bazı binalar var, üstüne para verilebilir. Onun için kimsenin hakkı yenilmesin. En az 3 firmadan teklif alın, referanslarına bakın. Size güven veriyorsa teslim olun. Her şeyi değerlendirin. İşleri iyi yapanlarla yarıştırın. En iyi rakip bizi daha iyi çalıştırandır.

Bakırköy’de Yıktığınız Binalar İçin Nasıl Bir Yol İzleyeceksiniz?

Binayı teslim aldığım zaman basına haber vereceğim, gelsinler, görsünler, haber yapsınlar. Yıktığım zaman yanımda olsunlar. Her şeyi gözleri önünde yapmak, model olmak, insanları bilgilendirmek istiyorum. Haber olsun, google’a düşsün. İkinci el ürünleri nasıl değerlendirdiğimi görsünler.

Binaya Yıkıma Gelenler İçin Dikkat Edilecek Konular

Yıkılan binanın sağına soluna burada yıkım bugün başlayacam, bugün bitecek diyerek uyarı yazıları asılmalı.

Güvenlik önlemleri alınmalı.

Rahatsızlık verdiğimiz için özür yazısı koyulmalı.

Hafriyat için giriş ve çıkışlara dikkat edilmeli. Bazı bölgelere zarar verilmemeli. Yollar hepimizdir, ortak kullanılan yerler için dikkat etmek zorundayız.

Yıkımı Durduracak İçerik Başlıkları Nelerdir?

Yıkım İşlemlerinin Aşamaları

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar
reklam
 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM